SAMOT NOSSLIN / Här i skymundan

23. apr – 12. maj @ 00:00 –

Utställningen pågår:
23. apr - 12. maj


Samot Nosslin är född och uppvuxen i Borås men bor sedan 2011 i Värsås som ligger mitt emellan Skövde och Hjo, med sin fru Erika och tre barn – Doris, Majken och Rut. Han arbetar i den egna ateljén samt i den konstgrafiska verkstaden Ålgården i Borås.

”I magen finns det mer än 100 miljoner nervceller som kommunicerar med hjärnan och ryggmärgen. Känslor, beslut och handlingar styrs från hjärnan men magen är också inblandad. Jag litar på min intuition, skapar flow och tar vara på slumpen med magkänslan som vägvisare. Detta i symbios med blandade erfarenheter och kunskap. Mitt konstnärskap är en form av loop. Det finns ingen startpunkt. Det finns inget slut. Allting hänger ihop. En stor del i detta kretslopp handlar om att aldrig kasta något. Att återvinna och ta tillvara på allt från material, spillbitar till tankar och idéer. Jag jobbar med det som skaver, det sköra, fantasin och tolkningsfriheten. Jag bjuder in betraktaren till att uppleva och kliva in i min bildvärld för att berätta sin egen historia. Detta är ryggraden och rytmen i min process. Jag jobbar i många olika material och tekniker, allt ifrån teckning, collage, måleri, skulptur, installationer, foto, video, ljudskapande osv.
Jag blandar och tar, återvinner och förnyar, korsar och utvecklar. Nyfikenheten driver mig ofta till att byta spår. Med ett ständigt behov av att utveckla mitt konstnärskap vidare, slår jag krokben på mig själv för att inte fastna i rutiner. Min förhoppning är att detta arbetet inte enbart gynnar mig själv utan också inspirerar andra.”

Privat heter konstnären Samot Nosslin egentligen Tomas Nilsson – Det började som en ordlek som senare visade sig betyda mycket mer än så. Det har för Tomas bland annat inneburit en viss frihetskänsla att kunna skilja privatpersonen från konstnären.