KATARINA FORNELL / HANNA JARLEHED

17. mar – 3. apr @ 00:00 –

Utställningen pågår:
17. mar - 3. apr


HANNA JÄRLEHED : Runt, runt, runt, rytmiskt, lugnt och metodiskt. Cirkeln återkommer, sluten och oändlig, en enkel grundform att utgå ifrån. Hanna skapar både slutna, tunga pjäser, flödigt rinniga ytor och spröda former uppbyggda av tunna blad av lera. Med keramiken som yta, volym och förlopp förmedlar hon dess inneboende styrka och kraft, stillhet och ro men också förmåga till föränderlighet och rörelse.
KATARINA FORNELL : Med inspiration av naturen, av dagens och årstidens skiftningar. Färger och former, ytor och strukturer läggs till varandra, likt rytmer som tillsammans bildar en helhet. Katarina är en driven kolorist med brett register som målar färgstarkt men sparsmakat och koncentrerat, varje målning har sin egen färgton med distinkta kontraster. Hennes måleri är lustfyllt sökande, men samtidigt meditativt lugnande.