LOTT ALFREDS / GRÖNT ÖGA

12. aug – 31. aug @ 00:00 –

Utställningen pågår:
12. aug - 31. aug


Lott Alfreds är en svensk bildkonstnär med stor erfarenhet av samarbetande, tvärvetenskapliga och deltagande konstprojekt i Sverige och Balkanländerna. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Sverige och har sedan examen ställt ut mycket i Sverige och utomlands. Alfreds är medgrundare till ArtAgent, en ideell organisation inriktad på att skapa och presentera konstprojekt i den sociala miljön. Sedan starten har ArtAgent ansvarat för ett flertal internationella samarbetsprojekt och publikationer.
Med utställningen GRÖNT ÖGA kommer Lott Alfreds att visa sitt breda konstnärskap.

Lott Alfreds is a Swedish visual artist with vast experience in collaborative, cross-disciplinary and participatory art projects in Sweden and the Balkan countries. She was educated at the Royal Art Academy in Sweden and, since graduating has exhibited extensively in Sweden and abroad. Alfreds is a co-founder of ArtAgent, a non-profit organisation focused on the creation and presentation of art projects in the social environment. Since its founding, ArtAgent was responsible numeral international collaborative projects and publications.
With the exhibition GRÖNT ÖGA, Lott Alfreds will show her broad artistry.