DANIEL BIRGERSSON

11. mar – 31. mar @ Hela dagen –

Utställningen pågår:
11. mar - 31. mar


 

DANIEL BIRGERSSON´s konstnärskap och tillika bildvärld handlar om mångfasettering, olika lager i flera skikt likt årsringar, nutid, dåtid, samtid, förlorade historier, nya narrativ, delar, form, symboler, cykler och fragment som abstrakt tillsammans med betraktaren bildar nya, egna och ibland personliga insikter, världar och mening.

Kontraster, dynamik och motsatsförhållanden är ett viktigt perspektiv i det konstnärliga uttrycket.

Daniel kommer visa målningar men även skulpturer som numera har en given plats i Daniels konstnärskap.