JOLANTA NOWACYK

9. sep – 28. sep @ Hela dagen –

Utställningen pågår:
9. sep - 28. sep


VERNISSAGE + GALLERI GALEJ 9-10 SEPTEMBER 11-16.

Jolanta om sitt konstnärskap : Min konstnärliga utbildning har jag fått under mina år på konsthögskolan i Poznan där jag examinerade år 2014. Sedan dess har jag varit verksam i Sverige och utvecklat mitt konstnärskap.
I min konst utforskar jag ämnet landskap. Jag söker harmoni i naturens skönhet och även i dess stränghet. Trots att mänskliga figurer inte förekommer i mina verk, syns en skala av känslor och en sorts „stillhet i rörelse”.

Jolanta about her artistry : I received my artistic education during my years at the Art College in Poznan, where I graduated in 2014. Since then I have been active in Sweden and developed my artistry. In my art I explore the subject of landscape. I seek harmony in nature’s beauty and also in its severity. Despite the fact that human figures do not appear in my works, a range of emotions and a kind of „stillness in motion” are visible.