FAMILJEN / KATINKA ANDERSSON

15. okt – 5. nov @ 00:00 –

Utställningen pågår:
15. okt - 5. nov


 

KATINKA ANDERSSON / född 1972, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan 1994–99 samt 2001–02 och 2012–13.

Katinka Andersson arbetar med iscensatt analog fotografi i naturmiljöer, där hennes systrar, döttrar och kusiner – ibland även konstnären själv – regisseras och fotograferas in i drömda tillstånd.

Naturen är den starkaste inspirationskällan och hon söker sig ofta till platser, landskap, gamla hus, skogar och stenar som utstrålar en viss stämning och kan utgöra spelplats för hennes bilder. Arbetsprocessen är omfattande, då dräkter, peruker och scenografier tillverkas för hand, till exempel av lera, bark, kvistar, blad och blommor.

Katinka Andersson har ställt ut sina bilder, främst större färgfotografier och fotobaserad grafik, i stora delar av Sverige och även utomlands. Hennes verk kan bland annat ses i SAS lounge på Arlanda och i Bryssel. Hon har också haft ett flertal utsmyckningsuppdrag, till exempel på Huddinge sjukhus och Kvarnskolan i Jakobsberg.

I förordet till Spåra spöke (2014), en bok om Katinka Anderssons konstnärskap och bildvärld, skriver Anna Gunnert: ”I bilderna lever delvis barndomens fantasivärld kvar i form av maskeradens utklädning. Som en reminiscens av lekens trygghet transformeras den i hennes verk till gestaltat minne. [Elsa] Beskows panteistiska hållning har hon förändrat genom att vända på förhållandet mellan växt och människa. Hos Katinka Andersson är det inte växterna som besjälas utan människorna som botaniseras.”