EDIN DZANIC

4. jun – 13. jun @ 00:00 –

Utställningen pågår:
4. jun - 13. jun


Edin about his artistry: I am a creative, bold visual artist with a passion for creating vibrant works of art using acrylic paints and splatters. I am inspired by the world around me , all the beautiful colors, shapes, textures and of course beautiful woman. I strive to create visually stunning pieces that capture the beauty of the world and tell a story with each brush stroke. I have been creating art proffessionaly for the past 13 years. There are many ways to describe my art but I would say that my main focus is to create uniqe, expressive and captivating works of art. My themes are often woman with strong, powerful poses.

I’m driven by my passion for self-expression, for freedom and to create art that are both visually beautiful but also powerful in their way. My art is a reflection of my own life and experiences and I have a deep appreciation for the beauty around me and I’m always pushing the boundaries of whats possible and to create unique artworks. My journey started when I was a 10 year old refugree and came to Sweden from Bosnia. Moving from place to place I always found comfort in creating art and 30 years later thats still my way of telling my story. I hope that you like my works and that you can find a connection with my crazy and beautiful creations.

Edin om sitt konstnärskap: Jag är en kreativ och djärv bildkonstnär med en passion för att skapa levande konstverk i akryl. Jag inspireras av världen omkring mig, alla vackra färger, former, texturer och såklart vackra kvinnor. Jag strävar efter ett visuellt fantastiskt verk som fångar världens skönhet och berättar en historia med varje penseldrag. Jag har skapat konst professionellt de senaste 13 åren. Det finns många sätt att beskriva min konst men jag skulle säga att mitt huvudfokus är att skapa unika, uttrycksfulla och fängslande konstverk. Mina teman är ofta kvinnor med starka, kraftfulla poser.

Jag drivs av en passion för självförverkligande, för frihet och att skapa konst som är både visuellt vacker och kraftfull. Min konst är en återspegling av mitt eget liv och jag har en djup uppskattning för skönhet runt mig och jag tänjer alltid på gränserna för vad som är möjligt och för att skapa unika konstverk. Min resa började när jag som 10-årig flykting kom till Sverige från Bosnien. Jag flyttade från plats till plats och fann till sist ro genom att skapa konst och 30 år senare är det fortfarande mitt sätt att berätta min historia. Jag hoppas att du gillar mina verk och att du kan hitta en koppling till mina galna men vackra verk.